Dokument z 27 listopada 1752 roku przyznający prawa miejskie dla Rostarzewa

CafeDesign